Update Petri in ziekenhuis.. 23 augustus 2022;


 

Afgelopen nacht heeft Petri een akelige nacht gehad. Zo goed als niet geslapen vanwege rugpijn en misselijkheid. Ze lag niet lekker en ze kregen het niet voor elkaar om een fijne houding voor haar te vinden. Het werd zo erg dat ze er misselijk van werd.

Eind van de nacht ging het gelukkig iets beter en heeft ze iets kunnen slapen. Vanmorgen heb ik daarom onze rolstoel gebracht, die ook in ligstand kan en waarin ze thuis ook geregeld slaapt. Daar heeft ze vandaag fijn een poosje in kunnen rusten.

Inmiddels heeft ze gelukkig een ander bed waarin ze wel goed en lekker lijkt te liggen.

 

Verder had ze vandaag weinig last van slijm. Wel heeft ze af en toe hoestaanvallen.

N.a.v. een kweek is er een ander antibioticakuur gestart die nog gerichter zou moeten werken. Morgen krijgt ze nog een uitgebreider bloedonderzoek om o.a. te kunnen bepalen hoelang antibiotica via infuus nodig is. Verder is de medicatielijst wat aangepast omdat sommige medicijnen ook slijm veroorzaken als bijwerking.

 

Via het CTB krijgen we voorlopig een vernevelingsapparaat en uitzuigapparaat voor thuis, mocht Petri naar huis kunnen. De tracheacanule is nu gelukkig toch niet direct noodzakelijk en kan nog uitgesteld worden. Wel gaan we starten met scholing van personeel e.d. zodat de benodigde kennis er is als canuleplaatsing wel gaat gebeuren. Want dit zal toch nodig zijn in de nabije toekomst.

 

 

Bij deze willen we jullie hartelijk bedanken voor al het warme meeleven op welke manier dan ook!!!