Gesprek CTB 9 juni 2017

Vanmorgen hebben we weer een gesprek bij het CTB gehad. En zijn er ook weer enkele metingen gedaan. De uitslag hiervan en het vervolggesprek viel wonderlijk genoeg erg mee..

 

Want gezien de uitslagen van de metingen en verder hoe het met Petri momenteel gaat, is er op dit moment geen reden om over te gaan tot beademing via een tracheo.. De bloedwaarden waren goed, ze heeft geen verdere klachten of verschijnselen die erop zouden wijzen dat de beademing niet goed zou gaan..

Wel zit ze meer uren aan de beademing tegenwoordig, ook overdag.. En dat lijkt voor nu goed te helpen en afdoende te zijn. Het is ook redelijk goed vol te houden nog op deze manier..

 

We hebben in september weer een gesprek en een meting om te zien hoe het dan gaat. En of het dan misschien tijd wordt om het traject in gang te zetten..

Wel kan er zich in die tussenliggende tijd iets voordoen, zoals een luchtweginfectie, waardoor het toch noodzakelijk wordt om een canule te plaatsen.. Maar dat is niet te voorspellen en ook geen reden om nu een medische ingreep te moeten doen..

 

Al met al mocht het dus toch nog weer meevallen en hoeft er nu verder nog niets geregeld te worden.. En dat is toch eigenlijk wel weer een hele opluchting, waar we dankbaar voor zijn..