PEG sonde vervangen vervolg..

We zijn in de afgelopen weken nog druk in overleg geweest met o.a. het CTB inzake de noodzakelijke vervanging van de PEG sonde. Via via hoorden we dat er misschien nog een andere optie was, namelijk de PEG sonde vervangen onder sedatie. Dit houdt in dat Petri in een iets lagere staat van bewustzijn gebracht wordt, waardoor de ingreep wat makkelijker kan verlopen.

 

Dit is voorgelegd aan het CTB, maar die waren daar niet zo mee bekend. En na intern overleg werd dit in eerste instantie door hen afgewezen. Dit omdat men bang is dat Petri haar ademhaling niet meer zelf oppakt na de ingreep onder toediening van sedatiemiddelen.

 

Volgens het CTB zijn er eigenlijk twee opties:

1.       De ingreep bij bewustzijn doen, maar dit is wel akelig.

2.       De ingreep onder narcose doen. Bij deze optie wordt aangeraden om dan ook gelijk de tracheostoma te laten plaatsen.

 

Optie 1 lijkt ons niet echt fijn en doen we liever niet.

Optie 2 zouden we op zich wel willen, maar eigenlijk willen we de tracheostoma nu nog niet laten plaatsen. Dan zouden we de vervanging van de PEG sonde ook nog liever willen uitstellen. Maar daar zijn ze in het UMC niet zo'n voorstander van.

Een lastig dilemma dus..

 

Met medewerking van onze schoonzus Lianne (anesthesiemedewerker in het UMC) is er toch weer overleg geweest over de mogelijkheden van de ingreep onder sedatie.

Er kunnen namelijk andere sedatiemiddelen worden gebruikt waardoor de kans dat Petri niet zelf blijft ademen zo goed als nihil is.

Intern is dit in het UMC met het CTB nog weer besproken en het CTB wil op deze manier nu toch meewerken. En het traject hiervoor zal in gang gezet worden.

 

De PEG sonde zal dus vervangen gaan worden onder sedatie, waarbij Petri iets suffig gemaakt zal worden. Dit zal wel op een operatiekamer gedaan worden.

We moeten onze beademingsapparatuur meenemen om die na de ingreep direct te kunnen aansluiten. En ze moet een nacht ter observatie op het IC blijven.

 

Er zal een plan B achter de hand gehouden worden, mocht het toch niet goed verlopen qua ademhaling. Dat betekent dat, als er problemen optreden qua zuurstof- en koolzuurgehalte, er in het uiterste geval misschien met spoed een tracheacanule geplaatst zal worden. Daarom moet de ingreep ook op het OK gedaan worden.

 

Een en ander zal binnenkort verder nog besproken en doorgenomen moeten worden in het ziekenhuis. En dan zal de ingreep ingepland gaan worden.

 

Het is dus allemaal niet niks, al is het eigenlijk een ‘kleine’ ingreep. Maar door de sterk verminderde ademhaling is het toch wel risicovol.

We hopen dat het allemaal goed mag gaan en mee mag vallen..

 

Voor alle duidelijkheid nog even wat aanvullende info:

De PEG sonde wordt dagelijks gebruikt voor het toedienen van sondevoeding en medicijnen. Het is een slangetje door de buikwand naar de maag. Petri heeft nu een PEG sonde met een plaatje aan de binnenkant van de maagwand. Deze moet er dus uit gehaald worden en vervangen worden. En dit zal via de mond, keel en slokdarm gedaan moeten worden. Dat maakt het een akelige ingreep, omdat ze door je keel moeten wat kokhalsneigingen en benauwdheid geeft. En ze kan dus tijdens de ingreep ook de beademingskap niet op, omdat deze over de mond en neus zit. Dat maakt het allemaal bij elkaar wat complexer..